När ingen ser

anetteskahlberg.com

 

HEMSIDAN UNDER ARBETE färdig 1 januari

När ingen ser

Det är intressant att fråga sig vad som är mental ohälsa.

Är det att stressa eller är det att bli stressad av andra?

Är det att pressa sig själv till det yttersta eller är det att låta andra bestämma över en?

Är det att sitta tyst i sina egna tankar eller att ständigt prata med alla en möter?

 

Vi är alla olika och lika många människor som vi är, lika många behov och sätt har vi olika.

Det viktiga är att vi får chans att vara just sådana som vi är och att vi får plats i en värld lika generös oavsett vem vi är eller vad vi gör, och också att vi alla blir bättre på att se och höra varandra.

Att lyssna på riktigt till en annan människa är något av det största och starkaste vi kan göra för någon. Med de orden låter jag frågan väckas till dig. Lyssnar du eller stannar du upp för att lyssna?/Anette

Recension -

se längst ner på sidan!

Här nedan finns spoken word-romanen inläst i fem delar samt ett klipp från bokreleasen.

De vet inte ett skit

för de ser inte mitt inuti

de ser inte mitt kaos

de ser inte mina hål

jag försöker ta mig över

varje dag

de hör inte ljuden

som skriker

i mitt blod

de känner inte hur det sliter

när de säger alla fina ord

det sliter och drar

de har ingen aning om

hur det är att vara jag

 

 

När ingen ser del 1

 

När ingen ser del 4

När ingen ser del 2

 

När ingen ser del 5

 

När ingen ser del 3

 

Bokrelease När ingen ser

RECENSION AV BTJ:

 

”När ingen ser är en poetisk text om lidande. Ett antal pulserande monologer som levereras i staccatoform. Korta meningar som inte åtskiljs av någon interpunktation men ny rad, och upplevs som Spoken Word. Det är monologer som förefaller ske inombords, men som även riktar sig utåt och tilltalar en annan. En önskan om att bli förstådd kan anas, men det är också en anklagelse till den som inte ser och bryr sig om. Det är ett verbaliserande av smärta, ångest, ilska, självförakt och utanförskap. Samtidigt är det en berättelse om en lidande människas liv - i ensamheten, i arbetet och mötet med arbetskamrater och i förälskelsen. De olika åtskilda monologerna knyts samman till en helhet. Texten ackompanjeras av en samling icke-föreställande illustrationer i svart och grått. Boken finns även som ljudbok samt som Spoken Word på youtube, inläst av författaren. Ambitionen av författaren förefaller vara att vi ska reflektera kring acceptans och olikheter och i linje med detta lyssna till och se varandra. Med ett direkt och ärligt anslag ges läsaren även möjlighet att göra just detta.” Av Hanna Troëng, BTJ.

Copyright @ All Rights Reserved Anette Skåhlberg